BLOG

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

12 / 03 / 2021

Jeśli planujemy montaż pompy ciepła w domu, z pewnością warto zapoznać się z ofertą producentów i porównać cechy oraz parametry interesujących nas urządzeń. Właściwy dobór pompy ciepła należy jednak zostawić w rękach osoby posiadającej stosowną wiedzę w tym zakresie – instalatora lub projektanta instalacji grzewczych. Opierając się na pozyskanych informacjach, swojej wiedzy technicznej i odpowiednich narzędziach, dobierze on pompę ciepła najbardziej odpowiednią dla naszego domu.

Dobór pompy ciepła nie jest łatwy – wymaga przeanalizowania kilku ważnych kwestii.
Pierwszym krokiem do własnej pompy ciepła jest odpowiedź na pytanie, jaką funkcję będzie ona pełnić w naszym domu. Czy ma ogrzewać budynek i przygotowywać ciepłą wodę użytkową? Pracować samodzielnie czy wspomagać pracę kotła? A może oprócz ogrzewania ma zapewniać również chłodzenie domu latem?

Gdy znamy już odpowiedzi na te pytania, warto rozważyć nasze możliwości i ograniczenia, wynikające m.in. ze specyfiki działki, na której stoi dom oraz finansów, jakimi dysponujemy.

Jaką pompę ciepłą wybrać? Kryteria podstawowe

Jeżeli pompa ciepła nie będzie ogrzewać jedynie wody użytkowej, a przede wszystkim budynek, zasadniczą kwestią jest wybór dolnego źródła, z którego urządzenie pobiera energię.
Ponieważ niewiele jest posesji z dostępem do odpowiedniego źródła wody powierzchniowej lub podziemnej, wodne pompy ciepła wybierane są dość rzadko.

Gdy działka jest rozległa, można rozważyć dobór pompy ciepła pobierającej energię z gruntu poprzez wymiennik poziomy. Na małych działkach to się jednak nie sprawdzi. Wówczas rozwiązaniem może być gruntowa pompa ciepła z wymiennikiem pionowym. Pod warunkiem jednak, że przeszkodą dla nas nie będzie wyższy koszt wykonania dolnego źródła. Gdy ograniczeniem są finanse, zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wodę użytkową w domu nie jest duże lub gdy pompa ciepła ma np. wspomagać pracę kotła – wybór najczęściej pada na powietrzną pompę ciepła.

Są to jednak ogólne założenia, które możemy traktować jako punkt wyjścia do wyboru właściwej pompy ciepła.

Dobór pompy ciepła do budynku

Inwestorzy szukając odpowiedniego dla siebie urządzenia często w pierwszej kolejności porównują współczynniki COP różnych pomp ciepła. Warto jednak wiedzieć, że jest to parametr zmienny. Zależy on od wielu czynników, m.in. od temperatury zewnętrznej i temperatury zasilania współpracującej z pompą instalacji (im jest ona niższa, tym pompa pracuje efektywniej, dlatego jeśli chcemy ogrzewać dom pompą ciepła, zaleca się wykonać w nim ogrzewanie podłogowe). Podany przez producenta współczynnik COP to parametr uzyskany w badaniach pracy pompy ciepła w konkretnych, zdefiniowanych warunkach. Gdy urządzenie będzie pracowało w naszym domu, warunki te wielokrotnie ulegać zmianie. Porównanie współczynników COP może więc nie być dla nas miarodajną informacją.

Drugim czynnikiem, który często jest brany pod uwagę, gdy w grę wchodzi dobór pompy ciepła jest powierzchnia budynku. Wybór urządzenia w oparciu o jego klasę energetyczną, współczynnik COP i powierzchnię ogrzewanego domu nie będzie jednak trafiony. Aby pompa ciepła pracowała efektywnie, generując przy tym niskie koszty ogrzewania, konieczne jest szersze spojrzenie na budynek. Z tego względu dobór pompy ciepła należy powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi lub projektantowi instalacji grzewczych.

Określi on, jaka pompa ciepła jest nam potrzebna, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie na ciepło budynku, a nie tylko jego powierzchnię. Instalator lub projektant dobierze moc pompy ciepła do strat energii cieplnej z budynku (m.in. przez ściany, dach, okna i drzwi). Do określania zapotrzebowania na ciepło domu niezbędne więc będą informacje o tym, jak zaizolowany jest budynek i jakie parametry ma zastosowana w nim stolarka. Ważna jest także lokalizacja domu.

O tym, jakie jest zapotrzebowanie na energię cieplną budynku mówi jego świadectwo charakterystyki energetycznej. Wprawdzie posiadanie takiego certyfikatu w przypadku prywatnych inwestorów nie jest obowiązkowe, warto go jednak wykonać, ponieważ dokument ten ułatwi właściwy dobór pompy ciepła do naszego domu.

Wybór pompy ciepła z myślą o nowych przepisach

Jeśli nie chcemy brać na siebie dodatkowych obowiązków, jakie na niektórych użytkowników pomp ciepła nakładają przepisy tzw. Ustawy f-gazowej, warto wybrać pompę ciepła, która zawiera mniej niż 5 ton ekwiwalentu CO2 w przypadku urządzeń niehermetycznie zamkniętych (czyli pomp ciepła typu split), oraz niej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 w przypadku urządzeń hermetycznie zamkniętych (pomp gruntowych oraz monoblokowych pomp powietrznych). Takie pompy ciepła nie będą wymagały od użytkownika rejestracji w krajowym rejestrze, monitoringu, ani zlecania rocznych kontroli szczelności.

Może się jednak okazać, że najbardziej odpowiednia dla nas pompa ciepła zalicza się do grupy urządzeń, które tego wymagają. Nie należy się wówczas zniechęcać, ponieważ obowiązki te nie będą trudne do wykonania.

Źródło: viessmann.pl

Link do artykułu: https://www.viessmann.pl/pl/blog/Jak-wybrac-pompe-ciepla.html

Tagi: odwierty pod pompy ciepła | odwierty pompy ciepła | odwierty geotermalne | wiercenie pod pompy ciepła | wiercenie pompy ciepła

odwierty pod pompy ciepła | odwierty pompy ciepła | odwierty geotermalne | wiercenie pod pompy ciepła | wiercenie pompy ciepła | BOSE-Instal Sp. Z O.O.