BLOG

Ogrzewanie domu a nowe warunki techniczne od 2021 roku (WT 2021) Dlaczego pompa ciepła?

19 / 01 / 2021

Z początkiem 2021 r. inwestorów planujących budowę domu będą obowiązywać nowe, jeszcze bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące energooszczędności budynków (WT 2021). Definiują one nie tylko maksymalne, dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu, ale również wartość współczynnika Ep. Określa on maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Nowe wytyczne będą miały duży wpływ m.in. na ogrzewanie domu, a dokładniej mówiąc na wybór systemu grzewczego.

Obecnie maksymalna wartość współczynnika Ep wynosi 95 kWh/m2·rok. Od 2021 roku nie będzie on mógł przekraczać 70 kWh/m2·rok. Co to oznacza dla inwestora? Że wznoszony przez niego dom będzie musiał być dobrze zaizolowany termicznie i jednocześnie zasilany energią, która nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne. I choć standard izolacji cieplnej budynku w dużym stopniu wpływa na jego zapotrzebowanie na energię cieplną, spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności domu nie pozwoli spełnić warunków WT 2021 dotyczących maksymalnych wartości współczynnika Ep. Największy udział w zużyciu energii pierwotnej mają system wentylacyjny i grzewczy. Duże znaczenie będzie mieć zatem to, jakie urządzenia wybierzemy.

 

Ogrzewanie domu według WT 2021

Ogrzewanie domu według WT 2021

Uzyskanie wymaganego nowymi przepisami lub jeszcze niższego współczynnika Ep nie będzie możliwe gdy ogrzewanie domu będzie bazować na kotle węglowym, który jak wiadomo należy do urządzeń grzewczych w znacznym stopniu obciążających środowisko naturalne. Spełnienie WT 2021 dotyczących Ep będzie również trudne w przypadku instalacji zasilanej kotłem olejowym, oraz kotłem gazowym – nawet o najwyższej sprawności. Obniżenie zużycia energii pierwotnej pozwalające spełnić wymagania warunków technicznych 2021 będzie bowiem wymagało od inwestora zastosowania urządzenia korzystającego z energii odnawialnej. Im większy będzie udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym domu, tym spełnienie wymagań będzie łatwiejsze.

 

Pompa ciepła na plus

Jednym z urządzeń, które pozwolą uzyskać niski współczynnik Ep budynku jest pompa ciepła. Warto w tym miejscu dodać, że w zależności od rodzaju energii, jaką zasilane jest urządzenie grzewcze wartość zapotrzebowania na energię końcową mnoży się przez tzw. współczynnik nakładu energii pierwotnej. Określa on jak bardzo obciążająca środowisko naturalne jest produkcja energii końcowej z danego paliwa. Dla przykładu kolektory słoneczne mają współczynnik nakładu 0, kotły na biomasę 0,2, a urządzenia elektryczne aż 3,0. Choć pompa ciepła korzysta z energii elektrycznej o wysokim współczynniku nakładu = 3, zużywa jej stosunkowo niewiele i charakteryzuje się wysoką efektywnością. Jej zastosowanie zapewnia też wysoki udział energii odnawialnej w bilansie budynku. Z tego względu pompa ciepła pozwoli projektantom w łatwy sposób spełnić wysokie wymagania odnośnie Ep w naszym domu.

Pompa ciepła będzie z pewnością dobrym wyborem dla inwestorów oczekujących wysokiego komfortu użytkowania, automatycznego działania oraz niskich kosztów eksploatacji. Będzie zatem dobrą alternatywną chociażby dla kotłów na pellet, które również pozwalają w łatwy sposób spełnić wymagania WT 2021, jednak się nie są tak komfortowe w użytkowaniu, bezobsługowe i tanie w eksploatacji jak pompy ciepła.

 

 

Źródło: viessmann.pl

Link do artykułu: https://www.viessmann.pl/pl/blog/Ogrzewanie-domu-a-nowe-warunki-techniczne

Tagi: odwierty pod pompy ciepła | odwierty pompy ciepła | odwierty geotermalne | wiercenie pod pompy ciepła | wiercenie pompy ciepła | pompa ciepła

odwierty pod pompy ciepła | odwierty pompy ciepła | odwierty geotermalne | wiercenie pod pompy ciepła | wiercenie pompy ciepła | BOSE-Instal Sp. Z O.O.